Info fra tolketjenesten

Fra:       Grefstad, Tina <Tina.Grefstad@nav.no>

Sendt:     9. desember 2013 12:25

Til:       Telemark Døveforening (post@tedf.no)

Emne: Informasjon fra tolketjenesten til døveforeningen sin nettside

Fra 09.12.2013 lanserer tolketjenesten i NAV en nettløsning for å bestille tolk for døve, døvblinde  og hørselshemmede.  Løsningen kan enkelt legges som en snarvei på din smarttelefon.

Ved å bruke den nye nettløsningen (www.nav.no/tolkebestilling), sørger du for at tolketjenesten får de nødvendige opplysningene for å kunne behandle bestillingen din raskt.

Bestiller du tolk via den nye nettløsningen, får du automatisk en kopi av bestillingen på e-post. I e-posten finner du også kontaktinformasjon til tolketjenesten om du får behov for å ta kontakt om bestillingen.

Lage snarvei på smarttelefoner

Har du en iPhone eller en smarttelefon som bruker Android operativsystem, kan du raskt lage en snarvei til nettløsningen på mobilen din.

iPhone

*     Start Safari (nettleseren) på mobilen, og skriv nav.no/tolkebestilling i  adresse- og søkefeltet

*     Trykk på symbolet for videresending, og velg «Legg til på Hjem-skjerm»

*     Kall snarveien for «Bestille tolk», og trykk på «Legg til»

Android-telefoner

*     Start Internett på mobilen, og skriv nav.no/tolkebestilling i adresse- og søkefeltet

*     Trykk på «Valg-tasten» (åpner en liste med alternativer som er tilgjengelige for gjeldende skjermbilde), og velg «Legg snarvei til på startskjermen»

Selv om det fortsatt vil være mulig å bestille tolk på «gamlemåten» ved å bruke sms, e-post eller å ringe tolketjenesten, oppfordrer vi til å prøve bestillingsskjemaet og ta nettløsningen i bruk. Dette vil gi bedre og raskere tolkeformidling.

Med vennlig hilsen

Tolketjenesten i Telemark

Tolketjenesten i Telemark

Tolketjenesten i Telemark er IKKE lenger tilgjengelig på teksttelefon.

Tolkebestillinger gjøres via:

SMS (kun meldinger): 911 86 638
E-post: tolk.telemark@nav.no
Faks: 35 11 38 21
Formidler/Unni: 35 11 38 38 (149)
Sentralbord: 35 11 38 20 (149)

Telefon Akuttvakttjeneste: 46 42 28 62
Kontaktes når tolketjenesten er stengt (kveld/helg) kun ved akutt sykdom, brann eller politi.

Med vennlig hilsen
Tolketjensten i Telemark (25.4.2013)

Terminlisten 2013 / sms varslig

På medlemsmøtet igår, 16.11, ble terminlisten for våren 2013 presentert. Listen er foreløpig. Sosial samlinger vil bli byttet ut med foredrag, informasjonskveld etter hvert som det blir klart.

Vi prøver å få til et varslingsystem, og minner om at det er du som medlem som er ansvarlig om vi har rett mobil nummer og mail.adresse. Denne kan du gi beskjed til sekretæren om eller på mail teledov@c2i.net. Portoen er dyr og derfor prøver vi annen måte å spre informasjon på. Oppslagstavla i Døves Hus er også viktig informasjonskilde.

Aktiviteter for døve i Telemark fylke